Our Certificates

  • Chứng chỉ năng lực thi công công trình hạng II
    Chứng chỉ năng lực thi công công trình hạng II

  • Sáng chế Phương pháp tích hợp nhiều mạng hệ thống điện nhẹ trong công trình kiến trúc công nghiệp dân dụng
    Sáng chế Phương pháp tích hợp nhiều mạng hệ thống điện nhẹ trong công trình kiến trúc công nghiệp dân dụng

# #