Our Partners

 • Shenzhen Shidean Legrand Electronic Products Co., LTD
  Shenzhen Shidean Legrand Electronic Products Co., LTD
  http://www.legrand.com.cn/legrand-shenzhen

  Là một công ty con của Tập đoàn điện tử Legrand tại Trung Quốc, Shidean Legrand mang đến những giải pháp an ninh điện tử tiên tiến, công nghệ cao, đứng đầu trong số những công ty phát triển về lĩnh vực điện tử tại Trung Quốc. s a subsidiary company of Legrand Electronics Group in China, Shidean Legrand offers advanced, high-tech electronic security solutions, leading among electronics development companies in China.

 • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
  Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd

  Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd là nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp giám sát video có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc ,có cổ đông kiểm soát là Chính phủ Trung Quốc. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd is a supplier of video surveillance products and solutions located in Hangzhou, China, with a controlling shareholder is the Chinese Government.

 • Shenzhen Jieshun Science and Technology Industry Co.Ltd
  Shenzhen Jieshun Science and Technology Industry Co.Ltd
  http://en.jieshun.cn/

  Là công ty đứng đầu về quản lý hệ thống Access control của Trung Quốc, Jieshun (JSST) liên tục cung cấp cho khách hàng đầy đủ phạm vi thiết bị và giải pháp hệ thống an ninh thông minh trong 24 năm qua. Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của Internet di động đã tạo ra những thay đổi to lớn trong lối sống và thói quen tiêu dùng của người dân. Đối mặt với những yêu cầu mới, JSST đưa Doanh nghiệp thông minh và Cộng đồng thông minh làm phân khúc thị trường chiến lược dựa trên các nguồn lực ngoại tuyến mạnh mẽ và khả năng toàn diện. Công ty cũng sẽ nâng cấp các thiết bị đầu cuối thông minh lên giải pháp tích hợp "Smart Terminal + Internet". The leading company in managing access control systems in China, Jieshun (JSST) has continuously providing customers with full range of smart security equipment and solutions for 24 years. In recent years, the appearance of Internet mobile has created considerable changes in people's lifestyles and consumption habits. Facing to new requirements, JSST brings Smart Businesses and Smart Communities into a strategic market segmentation based on strong offline resources and comprehensive capabilities. The company will also upgrade smart terminal devices to the integrated solution "Smart Terminal + Internet".

 • TCL-Legrand International Electric (Huizhou) Co., Ltd.
  TCL-Legrand International Electric (Huizhou) Co., Ltd.

  TCL chuyên cung cấp các thiết bị linh kiện điện tử, đặc biệt là các loại dây cáp Cat5e, cáp đồng trục, cáp quang, truyền hình. TCL specializes in providing electronic components, especially cables Cat5e, coaxial cable, optical cable, television.

 • Quoc Viet JSC
  Quoc Viet JSC

  Chuyên cung cấp các giải pháp cho hệ thoogs ELV, giải pháp năng lượng xanh và các thiết bị cáp mạng. Là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị hãng Alantek của Mỹ tại Việt Nam. Specializing in providing solutions for ELV systems, green energy solutions and network cabling devices. Being the exclusive supplier of American Alantek equipment products in Vietnam.

 • Shenzhen Wave-particle Technology Co.,Ltd
  Shenzhen Wave-particle Technology Co.,Ltd

  Được thành lập vào năm 2004, Shenzhen Wave-particle Technology Co.,Ltd là nhà sản xuất tập trung vào R & D và sản xuất các sản phẩm bảo mật, có một loạt các sản phẩm bao gồm IPC, NVR, thiết bị chuyển mạch POE và bộ giải mã, v.v. phát hành các camera ánh sáng sao có thể thực hiện giám sát video đầy màu sắc trong 24 giờ nếu có ánh sáng yếu vào ban đêm. Established in 2004, Shenzhen Wave-particle Technology Co., Ltd. is a manufacturer focusing on R & D and manufacture security products, with a wide range of products including IPC, NVR, switches POE circuit and decoder, etc. Releasing the starlight camera that can perform video surveillance colorfully in 24 hours when there is a weak light at night.

# #