C180BLGA-P4   C180BLGA-P4
Product Code: C180BLGAP4
Product status: Hàng có sẵn

Màn hình màu 7 inch

Manufacturer Shidean Legrand

Vật liệu acrylic

Kích thước 215 x 140 x 19mm

# #