C180WHGA-P4 C180WHGA-P4
Product Code: C180WHGAP4
Product status: Hàng có sẵn

Màn hình màu 7 inch, màu trắng

Manufacturer Shidean Legrand

Nút cảm ứng, 8 ngõ vào báo động,

Kiểu treo tường

# #