C188BLGA-P4 C188BLGA-P4
Product Code: C188BLGAP4
Product status: Hàng có sẵn

Màn hình màu 7 inch, 8 ngõ vào báo động

Manufacturer Shidean Legrand
# #