DE213DGKU DE213DGKU
Product Code: DE213DGKU
Product status: Hàng có sẵn

Bộ gọi cửa, màn hình 4.3 inch, kiểm soát IC

Manufacturer Shidean Legrand

Mở khóa bằng mật khẩu/ quẹt thẻ, hướng dẫn thao tác bằng giọng nói, báo động cửa, nút ấn cơ, mở rộng cuộc gọi qua APP di động, hiển thị lịch ngày

# #