DE225DGKU DE225DGKU
Product Code: DE225DGKU
Product status: Hàng có sẵn

Bộ gọi cửa, màn hình 7 inch

Manufacturer Shidean Legrand

Mở khóa bằng mật khẩu/ quẹt thẻ, hướng dẫn thao tác bằng giọng nói, báo động cửa, cảm ứng điện dung, mở rộng cuộc gọi qua APP di động, hiển thị lịch ngày

# #