Màn hình màu 7 inch, màu đen

Màn hình màu 7 inch, nút ấn, màu đen

Màn hình màu 7 inch, màu trắng

Màn hình màu 7 inch, nút ấn, màu trắng

Màn hình màu 7 inch, màu bạc

Màn hình màu 7 inch, màu đen

Màn hình màu 10 inch, màu đen

Màn hình màu 10 inch, màu trắng

Màn hình màu 10 inch, màu đen

Màn hình màu 4.3 inch, màu trắng

Thiết bị không hình, màu trắng

Bộ gọi cửa

Bộ gọi cửa

Bộ gọi cửa

Bộ gọi cửa

Bộ gọi cửa, màn hình 2.5 inch

Bộ gọi cửa, màn hình 4.3 inch, kiểm soát IC

Bộ gọi cửa, màn hình 4.3 inch, kiểm soát IC

Bộ gọi cửa, màn hình 7 inch

Bộ gọi cửa, màn hình 7 inch, kiểm soát IC

Bộ gọi cửa, màn hình 7 inch, kiểm soát IC, vân tay, mã QR, Bluetooth

Bộ quản lý trung tâm

# #